Avhandling om matematiska kompetenser hos femåringar

Fredagen den 26 april disputerar Anna Ida Säfström vid Institutionen för matematiska vetenskaper, Göteborgs universitet, på en avhandling med titeln Exercising mathematical competence: Practising representation theory and representing mathematical practice. Anna Ida har bl a fördjupat sig i hur en grupp femåringar tar sig an matematiska problem och hur de förhåller sig till hela tal. Genom sina studier har hon utarbetat ett ramverk som beskriver hur barnen använder och utvecklar kompetenser som förmåga att hantera representationer, procedurer, samband, resonemang och kommunikation.
»»» Ny forskning fångar elevers kompetens i matematik [Göteborgs universitet] »»» Ny studie visar barns mattekompetens [Skolvärlden] »»» Så fångas matematiska kompetenser hos barn och unga [Skolporten] »»» Doktorsavhandlingar i NCM:s bibliotek [NCM]