Betydelsen av tidig taluppfattning

Amerikanska barn som under första skolåret misslyckades med att tillägna sig grundläggande matematiska färdigheter klarade sig mycket sämre än sina kamrater på matematiska test under sjunde skolåret, meddelar forskare som har stöd från National Institutes of Health.»»» First grade math skills set foundation for later math ability [National Institutes of Health] »»» Intervening early with math may pay off later in school [US News] »»» Why is math so hard for so many? [Washington Post] »»» Synthesis of research on early intervention and early childhood education ies.ed.govScience Daily] »»» Spatial, written language skills predict math competence [Science Daily] »»» Baby’s innate number sense predicts future math skill [Science Daily] »»» Math in the early years a strong predictor for later school success [earlychildhoodcolorado.org]
Från tidigare Aktuellt
»»» EU arbetsgrupp för Early Childhood Education – utan Sverige [2012-12-17] »»» Forskning om undervisning och lärande i matematik i förskolan [2012-11-03] »»» Tidig rumsuppfattning positivt för god taluppfattning [2012-06-15] »»» Tidig taluppfattning kritisk för lärande i matematik [2011-07-13]