Krisen för lärarutbildningen värre än man trott

Ett stort antal platser på lärosätena gapar tomma, visar en ny rapport från Lärarförbundet som DN tagit del av.– Främst i ämnen som biologi, kemi och matematik står platserna tomma, säger Eva-Lis Sirén och suckar tungt. Anna Brodin, utbildningschef på lärarutbildningsnämnden vid Göteborgs universitet, konstaterar att trenden att få vill utbilda sig till lärare i årskurs 7–9 är nationell, i synnerhet inom naturvetenskapliga ämnen.
”Vi står inför en nationell lärarkris” …
Svårare för skolorna att rekrytera lärare …
Det extra svårt i storstäderna och deras förorter att rekrytera grundskollärare med inriktning mot tidigare år i matematik och naturvetenskap …
Rektorernas upplevelser av rekryteringsmöjligheterna av lärare …