Nämnarens stipendium till matematikkarusell

Vid matematikbiennalen i Umeå 26-27 januari fick förskollärarna Camilla Proos och Anna-Karin Frelin från Östersund motta Nämnarens stipendium på 25000 kr för bästa idéutställning och undervisningsidé.Matematikkarusellen består av 11 olika matematiska områden med tillhörande målformuleringar. Till varje område finns konkret material som barnen kan arbeta med. Stor vikt läggs också vid att dokumentera barnens arbete och att se till att föräldrarna får ta del av dokumentationen.
Pristagarna kommer att beskriva sitt arbete i en artikel i Nämnaren.
Läs mer, [Östersundsposten] …
Små barns matematik, [NCM] …