Regeringen satsar på utbildning i förskolan

Regeringen satsar 120 miljoner kronor på kompetensutveckling i förskolan de närmsta tre åren. Syftet är att förskolechefer och lärare ska bli bättre på att följa upp och utvärdera verksamheten.Regeringen satsar på utbildning i förskolan, [sverigesradio.se] …
Utbildning för bättre förskola, [Svd] …
3,8 miljarder till lärarreformer, [SVD] …

Från tidigare Aktuellt
Om förskolan …
Mattelyftet – 2,6 miljarder ska höja resultaten …