Kan tidigt specialpedagogiskt stöd göra skillnad?

En förklaring till Finlands avsevärt bättre resultat i naturvetenskap, läsning och matematik kan vara att skolan i Finland tidigt ger särskilt stöd i läsning, skrivning och matematik till en stor andel av eleverna. Detta säger Rune Hausstter och Marjatta Takala i en analys av resultat på PISA och av Norges och Finlands sätt att bedriva specialpedagogik.Can special education make a difference? Exploring the differences of special educational systems between Finland and Norway in relation to the PISA results, [Skolverket] …

Från tidigare Aktuellt
Lovande intensivundervisning …