Är förmågan att tänka matematiskt medfödd?

Forskare vid John Hopkins Universitetet i USA har jämfört matematikkunnande hos barn i förskoleåldern med deras förmåga att uppskatta och jämföra antal – mätt med hjälp av “Approximate Number System” (ANS) – testuppgifter där det gäller att jämföra ett antal blå och gula prickar.

According to the researchers, … inborn numerical estimation abilities are linked to achievement (or lack thereof) in school mathematics.
Läs mer, [releases.jhu.edu] …
You Can Count On This: Math Ability Is Inborn, New Research Suggests, [sciencedaily.com] …
People are ‘born bad at maths’, [telegraph.co.uk] …

Från tidigare Aktuellt
Om taluppfattning …