Familjeförhållanden påverkar resultaten i matematik

En longitudinell amerikansk studie där man sedan 1998 följt fler än 3500 barn från förskoleåldern visar enligt forskarna att barn från skiljsmässofamiljer halkar efter i bl a kunskapsutvecklingen i matematik. Children of divorce fall behind in math.

“After the divorce, students return to the same growth rate as their counterparts … But they remain behind their peers from intact families”
Children of Divorce Fall Behind Peers in Math, Social Skills, Study Finds, [sciencedaily.com] …
Consequences of parental divorce for child development, [asr.sagepub.com] …

Från tidigare Aktuellt

Föräldrarna har störst betydelse för val av MNT …