Nämnaren nr 2 ute nu!

Nu har Nämnaren nr två nått sina prenumeranter. Numret har tema Mönster och i Inledaren kan man läsa:

detta nummer av Nämnaren har vi samlat flera artiklar på temat mönster. Det är ett resultat av ett samarbete med våra skandinaviska syskontidskrifter, norska Tangenten och danska Matematik. Innehållet i de nordiska ländernas läroplaner och kursplaner och vårt sätt att se på undervisning är likartade. Det som är intressant i våra grannländer är oftast intressant även för oss. Som vanligt har vi behållit det danska och norska språket i artiklarna och hoppas att ni som läsare tar er den extra tid som det kanske behövs för att läsa.
Vi inleder med en övergripande text om mönster i skolans matematik, och påminner här om en motsvarande text kring symmetri som fanns i förra numret. Därefter följer artiklar som behandlar

olika typer av mönster och hur vi kan arbeta med mönster med elever i olika åldrar. De yngsta eleverna upptäcker att mönster är något mer än bara dekoration och något äldre elever undersöker Fibonaccital. En historisk koppling finns också i en undersökning av Pascals triangel. Hur ser mönstret i den ut om vi fortsätter åt negativa sidan? Och finns det mönster att upptäcka inom tal? Talet 41 visar sig ha en överraskande egenskap.På Nämnaren på nätet finns ytterligare exempel på aktiviteter och fler texter kring mönster.
Vi hoppas att artiklarnas bredd beträffande elever och deras olika matematiska nivå tillsammans ska ge en fördjupad bild av mönster som en del i skolans matematikarbete och att detta tema ska inspirera och vara till stöd för arbetet.

Läs mer om nummer 2 …
Nämnaren på nätet …