Högre krav och större barngrupper i förskolan

Den nya läroplanen för förskolan ställer höga krav på att förskolan skall vara en plats för kunskap och lärande i ämnena matematik, språk, naturvetenskap och teknik. Det är naturligtvis ingen slump att detta är de ämnen som svenska grundskoleelever presterar sämst i. Tanken är att förskolan på ett bättre sätt än tidigare skall förbereda barnen inför skolan. Det är en svår ekvation som lämnas till förskolepersonalen att lösa: större barngrupper, minskad personaltäthet och högre krav. Det skriver professor Sven Persson i en debattartikel i Sydsvenskan.Opinion: “Lek inte med förskolan”, [Sydsvenskan] …
Allt fler stora barngrupper i förskolan, [Skolverket] …
Förskola i utveckling: bakgrund till ändringar i förskolans läroplan, [Regeringen] …
The Tickell Review of the Early Years Foundation Stage, [NCETM] …

Från tidigare Aktuellt
Om förskolan …