nr 1, 2011

Nämnaren nr 1, 2011
Info: nr 1
Extramaterial kopplat till numret

Om omslagsbilden

Länkar i nr 1

Vad finns i nr 1?

Det handlar om symmetri
Anette Jahnke
Här ges en inledande presentation till en grupp artiklar i detta nummer som behandlar symmetri och hur vi kan arbeta med det i klassrummet. Vi får också utdrag ur de nya kursplanerna, där olika motiv för att arbeta med symmetri uttrycks. Även problemavdelningen tar upp symmetri. På Nämnaren på nätet finns ytterligare en artikel med klassrumsexempel och också en lista med förslag till läsning om symmetri och med länkar. Tillsammans hoppas vi att detta ger en bra grund för arbetet med symmetri.
Symmetri – skön matematik för många sinnen
Thomas Martinsson
Symmetri förekommer inom bilder och att skapa symmetriska bilder kan berika undervisningen i matematik. Med hjälp av bilderna kan förståelsen öka. I denna artikel behandlas några symmetrier i bilder.
Symmetrier i islamiska mönster
Frode Rønning
Att se på konst med matematiska ögon ger enligt författaren nya möjligheter att tränga in i konsten. Konst ger också andra möjligheter att tränga in i matematiken. I denna artikel behandlas symmetrier utifrån islamsk konst.
Benoit Mandelbrot (1924–2010)
Ulf Persson
Klart som kristall att varje flinga är unik
Karin Bojs
I Nämnaren nummer 4, 2010, beskrev A nnika Persson hur en förskoleklass i Södertälje arbetade med kristaller och då utgick från snökristaller. I en artikel i DN i december skrev vetenskapsredaktör Karin Bojs om professor Kenneth Liebbrecht från Caltech i USA som ägnat en stor del av sitt arbetsliv åt just snökristaller. Nämnaren har fått DN:s tillstånd att återge denna artikel.
Matematikkunskaper växlas mot språkkunskaper
Lisa Valtersson
I Järfälla får ingenjörer som studerar svenska som andraspråk medverka som lärare i matematik för en dag. De leder lektioner kring enheter för en grupp vuxna som läser grundläggande matematik och får själva en språkutvecklande dag.
Återblick på adventskaledern 2010
Uppslaget: Smarta handdukar
Hugo Christensen
Information från NCM: Antal, ordning och talbegrepp i förskolans läroplan
Elisabet Doverborg
Antalet prickar på en tärning
Anna Hedlund
På förskolan får barnen uppleva tal med flera sinnen och de få representera tal. De gör det på olika sätt som de kan jämföra. Barnens olika strategier ger läraren kunskap om elevernas utveckling och underlag för vidare utmaningar.
Antalet barn vid varje bord
Gunilla Thorén
Genom att använda en daglig rutinsituation som att duka till lunch har vi i förskolan en möjlighet att utveckla och utmana barns matematiska tänkande och lärande. Jag har i mitt fördjupningsarbete fokuserat på barns förståelse för antal och som ett exempel ska vi följa två flickor i femårsgruppen, Therese och Rinesa, när de hjälper till att duka.
Intensivundervisning med gott resultat
P Lundqvist , B Nilsson, E-G Schentz & G Sterner
Vid Timmersdala och Lerdala skolor i Skövde kommun pågår ett utvecklingsarbete med intensivundervisning i matematik. Insatsen är ett erbjudande till eleven och elevens föräldrar eller vårdnadshavare och riktar sig till elever i årskurs 2, men insatser görs på flera nivåer och utvecklingsarbetet omfattar all matematikundervisning i förskola, förskoleklass samt årskurserna 1–6.
Ökad måluppfyllelse i Borås
A-C Fredriksson, Å Lövnord Lord & C Berg Andersson
Borås har ca 100 000 invånare uppdelade i tio kommundelar. M åluppfyllelsen för grundskolan är lägre än riksgenomsnittet och nu är matematik ett av de prioriterade utvecklingsområdena. Här beskriver de tre utvecklingspedagogerna kort sitt arbete.
Utan utbildning blir tavlorna bara en jippopryl
Mats Hemberg
På Carlssons skola i Stockholm finns Interaktiva skrivtavlor, IST, i alla klassrum. Författaren har träffat Cecilia Christiansen, matematiklärare på skolan och diskuterat förutsättningarna för att arbete med att införa IST ska bli framgångsrikt. Han har även fått exempel på hur tavlorna kan användas.
Vi har läst
Matematik i arbetslivet
Lars Gustafsson
Här presenteras boken Improving mathematics at work. The need for techno-mathematical literacies som är skriven av av Cecilia Hoyles, Richard Noss, Phillip Kent och Arthur Bakker.
Kängurusidan
Susanne Gennow
Problemavdelningen
Pedagorien