Träffa NCM på Mötesplats skola i Göteborg

NCM medverkar på Mötesplats skola, 1-2 nov på Svenska Mässan i Göteborg. Besök vår monter H01:11 och prata med oss, bläddra i våra publikationer och diskutera matematik och svensk skola.Välkomna!
Läs vidare …