NCM på Skolforum 1-3 november

På måndag den 1 november är det åter dags för Skolforum på Stockholmsmässan i Älvsjö. I år är mässan förlagd till den största utställningshallen och innehållet domineras av information om de nya läro- och kursplanerna. På ämnestorget för matematik kan du lyssna till föreläsningar om bl a matematiken i den nya läro- och kursplanerna. På torget finns också liksom tidigare år en Matematikverkstad. Denna gång ansvarar lärare från Karlstad för verkstaden. Besök också gärna NCM:s monter i A25:41 för att ta del av våra stöd- och stimulansmaterial, ställa frågor och diskutera vår verksamhet.Ämnestorget för matematik …
NCM:s medarbetare medverkar också i olika seminarier.
Seminarieprogrammet på Skolforum …
På Skolutvecklingstorget kan du också ta del av flera utvecklingsprojekt i matematik …