nr 3, 2010

Nämnaren nr 3, 2010

Info: nr 3
Extramaterial kopplat till numret

Omslagsbilden: Perre

Länkar i nr 3

Vad finns i nr 3?

Hur diskuterar du egentligen med dina elever?
Stefan Löfwall
I boken How to solve it presenterade George Pólyas sina idéer om problemlöning. Han gav där råd som ofta sammanfattas i fyra steg: förstå problemet, gör upp en plan, genomför lösningen och se tillbaka. Dessa steg kan också ses som råd om hur matematikläraren ska angripa problem tillsammans med sina elever. I artikeln diskuteras dessa råd.
Burkexperimentet
Pirjo Repo
Genom att förse elever med konkret material och låta dem arbeta fritt med en frågeställning kan vi få ta del av hur de resonerar. En undersökning av burkar ger här en inblick i hur 8-åringar resonerar om volym.
Verktyg och kvalitet – bedömning i två dimensioner
Torodd Lunde
Med hjälp av mål, kriterier och matriser kan lärare utveckla sin bedömarkompetens. Modellen som presenteras här använder metaforen verktyg för de kunskaper som avses. Det som ska bedömas blir då både de verktyg som eleven kan hantera och hur funktionella verktygen är för användaren, oavsett matematiskt område.
Strukturerade härledningar ökar förståelsen
Linda Mannila
Strukturerade härledningar är ett specifikt format för att presentera beräkningar och bevis på ett klart och tydligt sätt som dessutom lämpar sig ypperligt för elektronisk representation. Modellen har visat sig fungera bra i undervisningen vid försök i Finland.
Information från NCM: Förtydligande av förskolans läroplan
E Doverborg, G Sterner & O Helenius
Kommentar kring regeringens förtydligande av förskolans läroplan.
Den är rund runt hela – konstruera och förklara med Pinneman
Monica Kable
Med utgångspunkt i en saga har en grupp barn i åldern 5-6 år undersökt geometriska former. De har undersökt formerna och resonerat om likheter och skillnader. Barnen har också letat efter former i omgivningen och gemensamt dokumenterat sina iakttagelser. Arbetet är gjort som en del i en lärarlyftskurs så lärarens egen utveckling behandlas också.
Uppslaget: Bilmärken – ellipser och vinklar
Marianne Rönnbom
Här presenterar författaren ytterligare aktiviteter med koppling till bilar. Denna gång handlar det om logotyper och dessas geometri.
Multiplikation och division av bråk
G Martinussen & B Smestad
Räkneoperationer med bråk kan visualiseras för att ge stöd åt resonemang som annars kan upplevas som abstrakta. I denna artikel visar författarna hur detta kan gå till och ger exempel på division och multiplikation av bråk. Artikeln är tidigare publicerad i den norska tidskriften Tangenten.
Lös mordgåta med matematik
Agneta Beskow
En dramatisk historia kan öka elevernas motivation. Låt dem bli detektiver för att lösa mord med hjälp av matematik. Här presenteras en spännande uppgift som kan användas på gymnasiets kurser.
Det blir ju pi!
A Berglund & P-O Nilsson
Att ge elever utmaningar som inte hör ihop med ett visst avsnitt i läroboken erbjuder tillfälle att söka samband, leta efter mönster och hitta egna ingångar till problemlösning. Newtontävlingen är ett sätt att organisera sådana utmaningar för gymnasiet och den går att anpassa till alla åldrar.
WolframAlpha – dynamiskt verktyg på nätet
Thomas Lingefjärd
WolframAlpha är ett webbverktyg som kan stödja matematikundervisningen på olika sätt. Av speciellt intresse är programmets förmåga att visa alla stegen i en lösning av ett matematiskt problem, vilket gör att eleverna när som helst har tillgång till ett dynamiskt facit till många av matematikbokens uppgifter.
Filminspelning på lärarutbildningen
N Larson, S Stenbom & A Szabo
Under vårterminen 2010, har lärarstudenter i Stockholm haft som uppgift att spela in en filmsekvens där de förklarar ett matematiskt begrepp eller löser någon uppgift från gymnasiets kurs C eller D. Filminspelningarna är ett samarbetsprojekt mellan fyra lärosäten avseende digital kompetens i lärarutbildning. Uppgiften har ingått i det kursmoment som rubriceras ”Planering och genomförande av undervisning”.
Vi har läst
Matematiksatsningen 2009 – 2011
A Palm & L Furness
Skolverket har för 2009 beviljat 86,5 miljoner kronor i bidrag till 237 projekt och för 2010 har 144,5 miljoner kronor fördelats till 377 projekt som syftar till att höja kvaliteten i matematikundervisningen. Ytterligare en sökomgång kommer att genomföras i början av 2011.
Om omslagsbilden
Richard Ahlin
är slöjdlärare, hantverkare och konstnär, och skriver om numrets omslagsbild och hur den kom till.
Matematiska uppdrag i nytt NTA-tema
M Andersson, P Berggren & L Trygg
Naturvetenskap och teknik för alla, NTA, erbjuder sedan starten 1997 ett program för skolutveckling inom naturvetenskap och teknik. Från och med hösten 2010 utökas det till att även omfatta matematik genom temat Mönster och algebra.
Kängurusidan
Denna gång behandlas lösningsfrekvenser och lösningar till några av årets problem. Utifrån ett större antal insamlade svarsblanketter diskuteras några tänkbara förklaringar till att elever ibland svarar fel.
Problemavdelningen
I det här numret hämtas problemen ur den nyligen avlidne Martin Gardners (1914-2010) rika produktion. Ulf Persson tecknar hans livsgärning.
Pedagorien

Redaktion

Cecilia Kilhamn

Lena Nilsson

Ansvarig utgivare

Peter Nyström