Tema matematik i tidningen Förskolan

Tidningen förskolan ägnar en stor del av sitt senaste nummer (4/2010) åt matematikämnet.Tema: Tidig matematik …