Leker sig till matematikkunskaper

Ett par trappor upp på Barkgatan i centrala Malmö ligger förskolan Eden. På avdelningen Myran finns Hortensia Cortés och förskolläraren Tilani Eriksson som i tretton år har lärt förskolebarnen matematik, helt på eget initiativ. Deras arbete uppmärksammas nu i en arikel i Sydsvenskan (5/5).De leker sig till mattekunskaper, [Sydsvenskan] …
Edens förskola internationell ambassadör, [Malmö kommun] …
Vilken betydelse har fortbildning i matematik för förskolepedagoger? [Malmö högskola] …