Matematiksatsning i Oskarshamns kommun

I Oskarshamns kommun arrangerades nyligen en stor utbildningsdag på Oscarsgymnasiet, där 22 lärare och annan skolpersonal presenterade vad de kommit fram till i ett matematikprojekt som pågått sedan 2007. Projektledaren Constantu Olteanu tycker att satsningen kan tjäna som mönsterexempel på utveckling av matematikundervisning i en kommun. Ännu bättre kan det bli om det planerade två-åriga fortsättningsprojektet för all matematikundervisande personal i kommunen i april får ekonomiskt klartecken från Skolverket.Läs mer, [nyheterna.net] …
Kamul-projektet, [Oscarshamns kommun] …

Från tidigare Aktuellt
Oskarshamn räknar med bättre matematikelever …