Fortbildningsinsatser för den nya skolan

Ny skollag, nya läroplaner och kursplaner i grundskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan, ny gymnasieskola med nya ämnesplaner gemensamma med gymnasial vuxenutbildning, ny betygsskala och förändringar av förskolans läroplan. Det är de stora förändringar som är på gång inom skolområdet. För att alla dessa förändringar ska kunna genomföras på ett bra sätt kommer Skolverket under tre år att anordna konferenser och seminarier och ta fram kommentar- och stödmaterial av olika slag. Skolverkets informationsarbete kommer under 2010 att delas in i tre steg.
Läs mer, [Skolverket] …


Från tidigare Aktuellt
Om nya kursplaner …