nr 1, 2010

Nämnaren nr 1, 2010

Info i nr 1

Extramaterial kopplat till numret

Omslagsbilden: Laterna

Länkar …
… i nr 1

Vad finns i nr 1?

Är den svenska skolan bara bäst i Sverige?
Peter Nyström
Sverige deltog 2009 i den internationella jämförelsestudien TIMSS advanced. Vi får här ta del av resultatet och en diskussion om några av de tänkbara anledningarna till de svenska elevernas svaga prestation.
Elevers kunskaper i mätning och geometri
M Löwing & W Kilborn
I Nämnaren nr 4, 2009, finns en artikel som beskriver svenska elevers kunskaper i aritmetik. Den beskriver första delen av ett projekt som kallas Att våga se – och kunna ta ansvar. I den här artikeln beskrivs motsvarande kartläggning av elevers kunskaper i mätning och geometri.
En kvart om dagen
Sara Dahlsberg
Författaren diskuterar hur föräldrasamverkan skulle kunna underlätta barns matematiska utveckling. Denna artikel har sitt ursprung i en fördjupningsuppgift från en kurs i Lärarlyftet 2009.
Nyutbildade lärares möte med sitt yrke
Elisabeth Persson
Här presenteras resultat från en aktuell avhandling som vidrör frågor om lärarutbildning och lärares första tid i yrket. Ett intressant resultat är att flera av de intervjuade lärarstudenterna är mer nöjda med sin utbildning efter en tid i yrket än de var när utbildningen just avslutats.
Effektiv population – möte i en fjäderfäförening
Pesach Laksman
Tamfåglar kan – som här – ge upphov till en diskussion kring formler och modellering. I denna artikel får vi ett exempel på hur man kan modellera den genetiska variationen i en grupp djur och dessutom diskutera användningen av formler.
Laborativ matematikundervisning – vad vet vi?
E Rystedt & L Trygg
Ny kunskapsöversikt om laborativ matematik.
Uppslaget: X-kuber
Räkna och häpna
Lennart Undvall
Att själv som elev kunna lägga till rimliga fakta till ett problem kan ge nya utmaningar. Varför är sådana öppna uppgifter värdefulla för eleverna? Vi får här fem exempel med överraskande svar att ta med till klassrummet.
Farfar har kommit! Matematikverkstad med dagstidningar på Silverfågeln
Mats Hemberg
Ett uppskattat inslag på Matematikbiennalerna brukar vara arbetsseminarium med Tidningen i skolan. Här beskrivs exempel från ett arbete med dagstidningar i en grupp med förskoleklass, ettor och tvåor. Eleverna får möjlighet att arbeta med tal, bekanta sig med koordinater och utveckla diagram. Dessutom görs intressanta iakttagelser om barnens uppfattningar.
Talens dag – Dia del Numero – att skapa lust för matematiklärande
Salvador Vidal Raméntol
Talens dag är en endagsaktivitet som genomförs varje år i Katalonien. Här får vi ta del av en konkret metod att med lekar och spel motivera elever i alla
åldrar att lära sig mer matematik.
Matematik och det nya medialandskapet – nationell webbplats för IKT
P Jönsson, T Lingefjärd & S Mehanovicl
Möjligheterna att använda informations- och kommunikationsteknologi (IKT) som en resurs i matematikundervisningen ökar alltmer. Samtidigt är många
lärare osäkra på hur man på bästa sätt utnyttjar denna resurs. För att stödja, stimulera och utveckla användningen av IKT kommer NCM i samarbete med projektet Matematik för den digitala generationen att bygga upp en ny webbplats med inriktning mot IKT i matematikundervisningen.
Interaktiva skrivtavlor
Information om interativa skrivtavlor, IST.
Matematikbiennalen 2010
Myra på villovägar
Niclas Larson
Att modellera praktiska sammanhang i termer av matematik och att kunna använda olika representationer och se samband mellan dessa är grundläggande förmågor som behövs vid matematiskt arbete. Kanske är det något som även vi som lärare behöver praktisera ibland, inte bara undervisa om. En krypande myra ger oss ett konkret exempel.
Vi har läst
Kängurusidan
Problemavdelningen
Pedagorien news