Bråk

Elevers begreppsbildning av bråk är en viktig grund för fortsatt bråkräknande och även för förståelse av och koppling till procent och decimaltal.

Dela kvadrat med tre räta linjer är ett problem som fanns med i Nämnaren nr 2, 2002 i en artikel om KappAbelfinalen i Arendal, Norge.