Kompetensutvecklingsmodeller – BeMa

BeMa – ett utvecklingsarbete för att stödja elevers kunskapsutveckling i matematik

Vänersborg kommun arbetar sedan tre år tillbaka med ett brett och långsiktigt utvecklingsarbete – Bedömningsunderlag i matematik, BeMa – för att stödja elevers kunskapsutveckling i matematik. Satsningen omfattar lärare från förskoleklass till år 9.

Läs vidare (pdf) …