Kängurudagen 2006

Idag och imorgon, den 16 och 17 mars, genomförs Kängurun 2006. Kängurun är en internationell inspirationstävling i matematik. Förra året deltog över tre miljoner elever i olika åldrar på den internationella Kängurudagen som traditionellt infaller den tredje torsdagen i mars.

I år har över 1700 anmälningar inkommit till Kängurukommittén på NCM. En anmälan kan vara för en klass eller för en hel skola. Särskilt glädjande är att anmälningarna från gymnasiet har ökat markant i år.

Den främsta avsikten med Kängurun – Matematikens hopp är att stimulera intresset för matematik. Förhoppningen är att problemen inte bara används under tävlingsdagen, utan att dess möjligheter kommer undervisningen till glädje även efteråt genom vidare arbete och diskussion i grupper och klasser.

Svenska arrangörer är Kungl. Vetenskapsakademien i samarbete med NCM och med stöd av Myndigheten för skolutveckling.

Besök Kängurusidan på Nämnarens webbplats

Ta del av de spännande problemen i förra årets Känguru