Kompetensutvecklingsmodeller – Oskarshamn

Strålande matematik

Strålande matematik är ett matematikprojekt som omfattar alla lärare i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, särskola och gymnasium i Oskarshamns kommun. Projektgruppen består av fyra personer, som arbetar två dagar i veckan vardera. Ett nätverk med 25 personer representerar alla rektorsområden och alla stadier.

Syftet är att

  • se matematiken i ett 0–19-årsperspektiv
  • finna former för en matematikundervisning som gör att fler elever lyckas och finner nöje i matematikens värld
  • förändra attityder till matematikämnet hos elever, föräldrar och lärare.

Idén är att

  • matematik är ett kommunikativt ämne på alla stadier
  • lustfyllt lärande sker genom varierade arbetssätt och arbetsformer
  • tydliga kriterier visar målen och ger feedback till eleven.

Projektgruppen organiserar kontinuerlig kompetensutveckling och ska upprätta en flerårig kompetensutvecklingsplan.

Projektet har en hemsida under uppbyggnad, Strålande Matematik i Oskarshamn

För mer information, kontakta projektledare Lena Westergren
lena.westergren@skola.oskarshamn.se