Klassrumsprojekt

I rapporten ”Hur kan lärare lära” framgår att satsningar på kompetensutveckling i matematik bör innehålla möjligheter för lärare att beforska sin praktik, dvs att lärare ska ges utrymme för systematisk reflektion över sin egen verksamhet i syfte att förbättra den. Detta kan ske genom undersökande arbete i den egna klassrumspraktiken av hur eleverna tillägnar sig ett speciellt matematiskt begrepp eller område. I rapporten betonas vikten av att lärarna, på olika sätt, får stöd och vägledning för sitt arbete.

Från Nyköping ges konkreta exempel på en plan för klassrumsprojekt, didaktiska stödfrågor vid redovisningen och en mall för minnesanteckningar som kan användas vid planeringsmöten/arbetslagsträffar/ämneskonferenser etc.

Projektplan
Här kan du se vilka rubriker som kan finnas med i beskrivningar av klassrumsprojekt.

Projektredovisning
Här finner du ”didaktiska stödfrågor” som kan ligga till grund för lärares redovisning av klassrumsprojekt.

Mall för minnesanteckningar
Minnesanteckningar från planeringsmöte/arbetslagsträff/ämneskonferens etc. kan se ut på många olika sätt. Ett exempel på mall för minnesanteckningar ges här.