Klassrumsprojekt – projektredovisning

Några punkter som kan vara användbara vid redovisning av klassrumsprojekt:

Presentation
Projektets rubrik…
Vi som arbetat med projektet…
Målgrupp
Elevernas ålder, gruppsammansättning…
Bakgrund
Tankar vi hade innan projektets start…
Varför vi valde att arbeta med just detta projekt…
Syfte
Detta vill vi utveckla/förstärka/förbättra… därför att…
Mål
Detta vill vi uppnå…
Metod och genomförande
Så här gjorde vi… därför att…
Uppläggning, tidsåtgång, arbetssätt, elevers utvärdering…
Visa elevarbeten… foton…
Utvärdering
Vi har uppnått vårt mål/vi har ännu inte uppnått vårt mål… därför att…
Det vet vi på grund av att…
Elevernas reaktion…
Föräldrars reaktion…
Detta hade vi förväntat oss… därför att…
Detta hade vi inte förväntat oss… därför att…
Effekter i elevers lärande… därför att…
Om vi hade börjat idag så skulle vi ha… därför att…
I höst ska vi …
Goda råd till andra lärare som funderar på att arbeta på liknande sätt…