Kängurutävlingen 2004 – Inbjudan

kangaroo3.jpgTorsdagen 18 mars genomförs för sjätte året i Sverige Kängurutävlingen – Matematikens hopp! Syftet med Kängurutävlingen är att stimulera intresset för matematik. Problemen är valda så att de ska erbjuda utmaningar för alla elever. Avsikten är inte att pröva vad eleverna kan utan att eleverna ska få upptäcka att problemen kan vara ett sätt att lära sig ny, spännande matematik. Låt därför alla elever delta, och använd klassens gemensamma erfarenheter som utgångspunkt för vidare arbete. Det första mötet med problemen ska därför sen följas upp med gemensamt arbete i klassen.

Vem kan vara med?
Vi erbjuder tre klasser för grundskolan, Ecolier för elever i åk 3–4, Benjamin för elever i åk 5–7 och Cadet för elever i åk 8–9. Kängurutävlingen vänder sig till alla elever, men det är inget krav att alla deltar för att klassen ska få vara med.

OBS! I år finns också möjlighet för gymnasieelever att delta. Kontakta Susanne Gennow för vidare information, e-post: susanne.gennow@dagy.danderyd.se

Om vi inte kan den 18 mars?
Om ni inte har möjlighet att delta den 18 mars kan någon annan dag under perioden 19 – 26 mars väljas. Tävlingsdelen får inte delas upp, utan ska genomföras vid ett tillfälle, helst samtidigt på skolan.

Hur går det till och hur anmäler vi oss?
Till alla som anmält sig kommer ett informationshäfte att sändas ut under vecka 11. Det innehåller problem att kopiera, lösningar, kommentarer och förslag till vidare arbete. Tidigare års problem och förslag på hur man kan arbeta med dessa finns att hämta här

Anmälan kan ske på två olika sätt:

• På nätet. Stängd!

• Per post. Stängd!

När ska anmälan vara inne?

Anmälan via nätet kan ske fram till 10 mars.

Var kan jag få mer information?
Fortlöpande information finns på Kängurusidan. Ni är också välkomna att skriva till oss på kanguru@ncm.gu.se eller kontakta

Karin Wallby
tel 031 – 773 2196

Ronnie Ryding
tel 031 – 773 2286

Susanne Gennow
tel och fax 08 – 755 73 10 eller
susanne.gennow@dagy.danderyd.se – skriv Kängurutävlingen i meddelanderaden.