Uppföljning och utvärdering

Här finner du en utvärderingsenkät som NCM använt vid en Matematikverkstadskurs. Se den som ett exempel och förändra och utveckla den, så att den passar det egna syftet.

Innehåll: ER