Strömstad – mönsterlitteratur och länkar

NämnarenTEMA

Algebra för alla
Bergsten, C., Häggström, J. & Lindberg, L. (1997)

Matematik från början
Wallby, K., Emanuelsson, G., Johansson, B., Ryding, R & Wallby, A. (Red.) (2000)

Matematik – ett kommunikationsämne
Emanuelsson, G., Wallby, K., Johansson, B. & Ryding, R. (Red.) (1996)

Uppslagsboken
Trygg, L., Ryding, R., Emanuelsson, G., Mouwitz, L., Wallby, A. & Wallby, K. (Red) (2002)
Algebrakapplöpning
Eulers samband
Likhetstecknets innebörd
Kvadrater i kvadrat
Hur många finns i varje ask
Lådan
Etc

Artiklar i Nämnaren som tar upp mönster kopplat till algebra

Variabler och mönster
Ronny Ahlström. 2001, nr. 1, s. 27 – 31.

Uppslaget: Mönster med stickor
Ronny Ahlström. 2001, nr. 1, s. 32 – 35.

Uppslaget: Aktivt lärande i matematik
Gunnar Jakobsson-Åhl. 1999, nr. 3, s. 31 – 34.

Problemavdelningen
Göran Emanuelsson & Karin Wallby. 1999, nr. 1, s. 54 – 55.

Utvecklande problem
Frances R. Curcio, Barbara Nimerofsky, Rosanna Perez och Shirel Yaloz. 1998, nr. 3, s. 14 – 20.

Uppslaget: Tesselering
Karin Wallby. 1996, nr. 4, s. 26 – 28.

Mönster
Berit Bergius & Lillemor Emanuelsson. 1996, nr. 2, s. 6 – 10.

Problemavdelningen
Göran Emanuelsson & Karin Wallby. 1996, nr. 2, s. 47 – 49.

Förstå algebra
Johan Häggström. 1996, nr. 1, s. 38 – 44.

Uppslaget: Trianglar som ska sammanfogas
Ronny Ahlström. 1995, nr. 1, s. 26 – 27.

Utvecklande ytkunskaper
Lillemor Emanuelsson. 1992, nr. 1, s. 20 – 23.

Problemavdelningen
Göran Emanuelsson. 1990, nr. 3-4, s. 105 – 107.

Övrig litteratur

Mathematics : the science of patterns : the search for order in life, mind and the universe.
Devlin, Keith. (1997) New York : Scientific American Library