Strömstad – minnesanteckningar

TORNET
Positivt:
Många olika varianter.
F-1:or började först med klossar, fungerade bra.
Mycket tankeverksamhet.

Svårigheter
Hur man skulle förklara övningen, utan att förklara för mycket men ändå så att de skulle förstå.
Elever i åk 4 tröttnade fort och hade svårt att se alternativ.

TESSELLERING
1:orna fick instruktionen att de skulle lägga en bit av ett golv eller en vägg.
Det fungerar bättre när eleverna får färdigklippta figurer, annars blir det alldeles för mycket klippande och orken tar slut.
Fick hjälpa en del elever med klippningen.
Svårt att klippa egna mallar. Tog lång tid.
Kan vara lättare att jobba i par.
Skillnader mellan pojkar och flickor.
Inte ha övningen som ”engångs-grej”. Flera gånger!
5:orna tog med sin tesselleringen till syslöjden.

BÅDA AKTIVITETERNA
Viktigt att fundera över hur man ska formulera uppgifterna, för att stimulera till nyfikenhet hos både ”svaga” och ”starka” elever. Att ställa frågan så att det varken finns rätt eller fel.

Positivt:
Kul grej.
Annorlunda.
Annan syn på matte
Kreativ matte = Roligt!!!

Svårigheter
Svårt i klasser som kräver mycket struktur.
Svårt att göra i stora grupper.
Ont om tid.

DISKUSSIONSFRÅGOR
På vilket sätt kan uppgiften stimulera alla barn/elever?
Bra med experiment!
Lekfullt, skapar lust!
Inte så tydligt vilka som är bra eller dåliga på matte.

Hur kan uppgiften varieras och utvecklas?
Använda olika materiel.
Escherkonsten kan utvecklas i oändlighet.
Hitta mönster i naturen!
Testa 3-dimensionellt!

Vad har eleverna lärt sig och hur?
Får upp ögonen för olika mönster, kan använda det i slöjden etc.
Lära sig att beskriva bättre, experimentera.
Lärde sig vikten av exakt positionsbestämning.
De lär sig mycket på att praktiskt få utföra uppgiften.
Vissa lära sig att de har dåligt tålamod…
Eleverna har fått diskutera vilka former som passar in i mönster.
Bra samarbetsövning.

ÖVRIGA KOMMENTARER
Boktips: Matte med mening och Matematiken tar form
Ytterligare liknande uppgifter. Kan gärna skickas ut till skolorna.
Dataprogram med tesselleringsfigurer?
Samarbete med universitet vid fortbildning (poäng, kursintyg).

Sammanställt av NCM
030128