Stipendier

Skolverkets lista över bidrag och stipendier
Här kan du hitta bidrag och stipendier.

Stipendier till matematikdidaktisk forskning – Gudrun Malmers stiftelse
Gudrun Malmers stiftelse har till uppgift att främja klassrumsforskning i ämnet matematik inom grundskolan och gymnasieskolan eller jämförbara skolformer. I första hand prioriteras projekt som försöker stimulera ett mer elevcentrerat arbetssätt och där andra forskaranslag inte kan erhållas.

Skolfonden, är inrättad av affärskedjan Polarn & Pyret.