Minnesanteckningsmall

Tema:

Datum:

Plats, tid:

Deltagare (namn och skola):

Ansvariga för dagens träff:

Vi diskuterade:
• xxx
• xxx
• xxx
• xxx
• xxx
• xxx
• xxx
• xxx
• xxx
• xxx

Vi beslutade:
• xxx
• xxx

Minnesanteckningarna mailas till:
• kontaktpersonerna
• rektorer
• xxx
• xxx

Anteckningarna fördes av