Lärares nulägesbeskrivning – den egna matematikundervisningen

A
Hur ser din vision av matematikundervisning ut?

B
1. Hur arbetar du nu?
Vad styr planeringen beträffande innehåll – i ett långt respektive kort perspektiv?
Vilka arbetsformer och arbetssätt använder du och varför?
Vilka läromedel använder du?
Vilka tekniska hjälpmedel använder du och varför?

2. Vilka resultat/effekter kan du se när det gäller

elevernas prestationer?
elevernas intresse och attityd till matematik?
elevernas utveckling i övrigt?
din egen trivsel och arbetssituation?
samarbete och arbetsgemenskap?
reaktioner från föräldrar, skolledning…

3. Vad i din egen undervisning tycker du är bra, vad är du nöjd med?

4. Vad är mindre bra eller fungerar dåligt?

5. Har du någon arbetskamrat som du kan diskutera möjligheter och svårigheter med – en ”kritisk vän”?

C
1. Vad behöver du utveckla/lära dig för att kunna förändra/utveckla din undervisning?

2. Vad behöver göras för att utveckla matematikundervisningen? På kort och lång sikt?

I klassrummet?
I arbetslaget?
På skolan?
På skolområdet?
På övergripande kommunnivå?

3. Vad behöver förändras för övrigt för att möjliggöra en förbättring? (Faktorer som du inte kan styra på egen hand.)