Kompetensutvecklingsmodeller – Östersund

Med fokus på Matematiken – ett försök att sätta matematikundervisningen på dagordningen

I Östersunds kommun genomförde Elisabet Ekerlid och Eva Eriksson under åren 2002–2004 ett projekt i matematik. Projektet hade ett brett anslag och gav skolor, arbetslag och enskilda lärare möjlighet att delta i den utsträckning de själva ville. Projektet har sedan hösten 2005 övergått i ett mer långsiktigt utvecklingsarbete. Några exempel på genomförda satsningar som fortfarande lever kvar:

Nämnarengrupper
Grunden för satsningen har varit arbete i Nämnarengrupper. Varje skola och förskola har en Nämnarenansvarig och dessa har träffats i områdesgrupper i anslutning till att ett nytt nummer av Nämnaren har kommit ut. Östersund har sex skolområden. De mest intresserade av dessa Nämnarenansvariga har bildat en Mattepilotgrupp som får en viss egen kompetensutveckling, till exempel deltagande i SMaL:s sommarkurs.
Inspirationsdagar
Vi har genomfört inspirationsdagar för all personal såväl med inhyrda föreläsare som med uppvisande av goda exempel från vår egen kommun. Exempel på teman är taluppfattning, problemlösning, utvärdering och progressionen i undervisningen.
Satsning på förskolan
All förskolepersonal har fått inledande kompetensutveckling i form av föreläsning och deltagande i workshop. Ett skolområde planerar nu att arbeta utifrån studiecirkelmaterialet Matematik från början.

För mer information kontakta: Elisabet Ekerlid
Elisabet.Ekerlid@zonline.se