Kompetensutvecklingsmodeller – Järfälla

HÖJA NIVÅN i matematik – en långsiktig kompetensutveckling från förskola till skolår 9

Vi tror att engagerade, kunniga pedagoger med lust till utveckling och lärande får elever med bättre resultat. Våra nyckelord för projektet är: Höja hela nivån, delaktighet, långsiktighet, resultat, genomförande av Lpo 94:s och Lpfö 98:s mål, ökad matematisk medvetenhet, ökad metakognition, överföra kunskaper och samordningsvinster och organisation för utvecklingsarbete.
Viksjös förskolor och grundskolor i Järfälla kommun startade våren 2002 en behovsstyrd, långsiktig kompetensutveckling för pedagoger i matematik. Projektet omfattar ca 4 000 barn och 300 pedagoger. Vi arbetar utifrån senaste forskning om matematik. Årets arbete har fokus på matematik – språk – skolutveckling.
Kompetensutvecklingen sker dels på enheternas egna hemmaträffar, dels på nätverksträffar, stora gemensamma proffsföreläsningar och “kurser”.

  • Hemmaträffarna är enhetens egna mattemöten som matematikutvecklarna håller. På träffarna har de workshops som t ex utematte, djupdykning i PRIM-gruppens analysschema, skapande av arbetsplaner för matematik.
  • Nätverksträffarna bjuder in alla pedagoger inom respektive åldersgrupp som t ex förskolan, förskoleklass – år 3 etc och alla deltagare visar vad de gör hemma hos sig.
  • Proffsföreläsningar – vi köper in erkänt duktiga didaktiker som t ex Karl-Åke Kronkvist, Ann Åberg, Håkan Lennerstad, Lisa Björklund, Katarina Källström, Margareta Forsbäck som alla våra pedagoger inbjudes till.
  • Kurser. För förskolan t o m år 3 finns kursen “Forskningscirkel om Matematiska begrepp”.
  • För pedagoger från år 4–9 finns Dialogseminariet Matematiska.

Projektet har en projektgrupp som stödjer/coachar alla enheters matematikutvecklare att leda sin skolas egna utvecklingsarbete. Projektet har också en styrgrupp.

Hela projektet finns på Järfällas kommunsida. Där finns all dokumentation samt material att använda för eget utvecklingsarbete. Pi Högdahl är projektledare.