Kompetensutvecklingsmodell – Strömstad

Syfte
Med mönster menas i detta sammanhang t ex rytmer, färger, musik, bilder, objekt, geometriska former eller tal som upprepas eller förändras på ett regelbundet sätt. Syftet med dagarna är att uppmärksamma lärande i matematik sett ur elevens synvinkel och därmed stimulera till en sammanhängande och förståelseinriktad undervisning från förskola till högskola. Det är viktigt att elever och lärare känner till och kan följa hur arbetet i ett tidigt skede tas tillvara i senare skolår och att lärare i senare skolår känner till hur grundläggande och viktiga begrepp behandlats tidigare. Idéer och begrepp kan betraktas som stråk eller ”röda trådar” som matematiklärandet följer under skolåren.

Drygt hälften av elevens undervisningstid i matematik från grundskolan t o m kurs A förbrukas fram till skolår 5. Som lärare kan vi ta del av varandras erfarenheter av lärande och undervisning i matematik för att utveckla en eller flera ”röda trådar” i undervisningen.

Målgrupp
Förskola – Gymnasium.
Cirka 200 lärare som arbetar med barn/elever i åldern 1-19 år .

Genomförande
1. Heldag den 30 okt 2002
Förmiddag: Föreläsningar om hur man kan tänka kring och arbeta med mönster i olika åldersgrupper och vilken matematik som då blir möjlig att undersöka och utforska.
Presentation av uppgifter att arbeta med i alla barn/elevgrupper.
Eftermiddag: Lärarna planerar uppläggningen av aktiviteterna. Arbetet sker tillsammans med lärare som undervisar samma åldersgrupp. NCM:are går runt i grupperna, svarar på frågor och ger råd.

2. Lärarna prövar aktiviteterna i sina barn/elevgrupper under perioden fram till uppföljningsdagen.

3. Halvdag den 7 jan 2003
Uppföljning av aktiviteterna. Gruppredovisning och därefter samling i storgrupp.

Strömstads kommun ingår i Skolverkets utvecklingsdialoger.

Tidsomfattning
NCM medverkar under en heldag och en halvdag. Lärarna prövar aktiviteterna i sina barn/elevgrupper under mellantiden.

Kontaktpersoner
NCM:
Elisabeth Rystedt

Strömstad:
Peder Adamsson
e-postadress:
peder.adamsson@stromstad.se