Kompetensutvecklingsmodell – Malmö

Syfte
Att ge handledning, stöd och inspiration vid uppbyggandet av tre matematikverkstäder inom ett skolområde.

Målgrupp
De lärargrupper som ansvarar för verkstadsuppbyggandet.

Tidsomfattning
Några träffar utspridda under ca ett års tid.

Genomförande
Handledningsträff med inledande diskussion och råd från liknande verkstadsbyggen. Besök hos NCM; läromedelsbiblioteket och rummet med laborativt matematikmateriel. Studiedag med områdets lärare då verkstäderna har kommit igång. Fortlöpande mail- och telefonkontakt.

Kontaktperson
Eva Ölvemark
E-post: eva.olvemark@pub.malmo.se