Kängurutävlingen 2005 – Information för anmälda till Kängurutävlingen

Det finns i år sex olika klasser: Ecolier, för åk 3 – 4, Benjamin för 5 – 7 och Cadet för 8 – 9, Cadet gymnasieversion för kurs A, Junior för kurs B och C samt och Student för kurs D och E.

Ecolier består av 18 problem och tävlingstiden är 75 minuter. Benjamin och Cadet består av 21 problem och tiden 60 minuter och för gymnasiets klasser gäller 24 problem och 60 minuter. Alla klasser består av tre delar, trepoängsproblem, fyrapoängsproblem och fempoängsproblem. Till varje problem finns fem svarsalternativ att välja mellan. Tävlingen är individuell och skall genomföras vid ett tillfälle. Miniräknare får inte användas. Sifferuppgifterna är valda så att beräkningarna ska vara ganska enkla. Linjal och gradskiva behövs inte, inga uppgifter kan lösas genom mätning då figurerna inte är exakta. Uppgifterna baseras på idéer. Eleverna behöver ha tillgång till papper för att göra anteckningar och figurer på.

Kängurutävlingen är inte ett prov eller test på vad eleverna kan. Problemen är inte valda för att elever i den här åldern ska eller bör kunna dem. I stället ska de ses som exempel på vad som kan vara bra och stimulerande att arbeta med. Eleverna ska alltså inte känna att detta är något de borde kunna, utan det ska istället väcka deras intresse och nyfikenhet. Avsikten är att tävlingen skall vara en introduktion till vidare arbete med problemen. Det är därför meningen att alla elever i klassen ska delta.

Före 17 mars

Se till att alla berörda lärare får del av all information. Informera skolledningen om att ni ska delta, så att ni kan få stöd och uppmuntran därifrån.

Problem och svarsblanketter kommer att sändas ut 10 – 11 mars. Dessa behöver kopieras till alla elever. Om någon elev behöver större text går det bra att förstora vid kopieringen, figurerna är inte beroende av storlek. I det utskicket kommer också en kort lärarhandledning att ingå. Se till att alla berörda lärare får del av den också. Läs gärna igenom problemen i förväg så att eventuella oklarheter kan redas ut. Eventuella rättelser och kommentarer kommer att läggas ut på ncm.gu.se/kanguru/.

Diplomunderlag finns att hämta på Kängurusidan. Din skola får naturligtvis också gärna dela ut priser till förtjänta elever och klasser, men några centrala priser delas inte ut.

17 – 18 mars

Så snart tävlingen är genomförd ska du meddela hur många elever som har deltagit, gärna för hela skolan samtidigt. Detta görs enklast på nätet. Så snart vi fått in uppgift från er kommer vi att skicka ut rättningsmall samt korta lösningar. Då kommer också underlag för resultatredovisning.

18 mars – 29 april

Rätta med hjälp av rättningsmallen och redovisa resultaten. Vi har valt att inte ta upp några deltagaravgifter, i stället ber vi er att sköta rättning och redovisning av resultat. Resultatredovisningen ger viktig information inför kommande år. Så snart redovisning av resultat skett kommer ni att få förslag på hur man kan arbeta vidare med och utveckla problemen. Bland dem som redovisar resultat kommer vi att lotta ut ett antal trevliga priser.

Lycka till!

Göran Emanuelsson, Susanne Gennow, Ola Helenius, Mikael Passare,

Ronnie Ryding, Anders Wallby och Karin Wallby

e-post: kanguru@ncm.gu.se

tel: 031 773 22 03