Resultat 2004 – Poängfördelning procentuellt

kangaroo3.jpgResultat från
Kängurutävlingen 2004

Poängfördelning procentuellt

Ecolier

Poäng Åk3 Åk4
70-84 0,4 2,1
56-69 4,8 9,6
42-55 16,9 22,5
28-41 36,5 36,7
14-27 34,2 24,3
0 -13 7,2 4,8
Summa 100 100
Elevunderlag 3692 5214

Benjamin

Poäng Åk5 Åk6 Åk7
60-72 0,4 0,9 2,5
48-59 3,3 5,0 8,0
36-47 13,5 19,5 22,0
24-35 38,5 41,0 37,8
12-23 36,4 29,0 25,3
0 -12 7,9 4,6 4,4
Summa 100 100 100
Elevunderlag 3782 5742 5600

Cadet

Poäng Åk8 Åk9
70-84 0,7 1,8
56-69 3,7 6,2
42-55 14,8 18,5
28-41 36,7 35,9
14-27 38,1 32,6
0 -13 6,0 5,0
Summa 100 100
Elevunderlag 3831 2672