På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!
Sedan fredag 18 september ligger Göteborgs Universitets mejlsystem nere.
Se Kontakt ... under menyalternativet Om NCM för andra kontaktmöjligheter.

Samhälle

Denna del av vår webbplats handlar om hur samhället på olika sätt styr och påverkar skolan. Det gäller både på kort och på längre sikt.

Vi har haft en period med många nyanlända som har ställt och ställer skolan inför stora utmaningar. NCM genomförde läsåret 2016/2017 kompetensutvecklingsprojektet Matematikundervisning för nyanlända i Borås. Vi redovisar våra erfarenheter och lärdomar från det projektet.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!