Om Nämnarens artikelregister

Vi har två olika register för Nämnarens artiklar. Du kan söka i artikelsammanfattningarna eller göra fulltextsökningar i pdf-artiklarna.

Sök i artikelsammanfattningarna
Sök efter titel, författare eller årgång. Du kan också söka efter valfritt ord i sammanfattningarna.

Fulltextsök i Nämnarens artiklar
Alla Nämnarenartiklar äldre än 12 månader publiceras som PDF:er och kan fulltextsökas.
Högerklicka (Mac. ctrl-klicka) i visad PDF och öppna i din pdfläsare/ladda ned till din dator.
Lärare kan fritt använda artiklarna i sin undervisning eller för kompetensutveckling. Källa skall alltid anges.
Är du osäker hur du får använda materialet kontaktar du Nämnarens redaktion.

NCM:s och Nämnarens webbplats