Gymnasieskola

Lektionsmaterial

 • Strävorna
  Strävorna är tänkt att användas dels som inspiration och stöd för undervisningen och dels som kompetensutveckling. På strävorna kan du söka aktiviteter speciellt avsedda för gymnasiet, Gymnasieaktiviteter. Aktiviteterna är relativt färdiga att använda. De kan dock behöva anpassas för elever som behöver extra stöd eller extra utmaningar.
 • Kängurun
  Kängurun är en matematiktävling med inriktning på alla elever, det är alltså inte en elittävling. Avsikten med Kängurun är att stimulera intresset för matematik genom bra problem som är tänkta att väcka nyfikenhet och lust att lära matematik. Det finns tävlingsklasser för alla åldrar, från förskoleklass ända upp till sista kursen på gymnasiet. Dessutom finns en problembank bestående av tidigare års problem med lösningar och kommentarer för undervisningen.
 • Månadens problem
  Här presenteras tre problem av olika svårighetsgrad för olika åldrar. Lösningar och kommentarer publiceras följande månad.
 • Äldre problem [extern länk]

  Anders Källström, pensionerad universitetslektor från Matematiska institutionen vid Uppsala Universitet, har sammanställt ett mycket stort antal äldre matematikproblem. Problemen kommer bl a från studentskrivningar och från tidskriften Elementa, som publicerades mellan 1917 och 2004. Under de 86 år Elementa gavs ut publicerades fler än 4000 problem. Problemen är främst avsedda för högskole- och universitetsnivå, men många av dem kan användas på gymnasiet.

 • Uppslaget
  Uppslaget i Nämnaren består alltid av en praktisk lektionsidé. Sedan år 2000 läggs alla ut i fulltext på Nämnarens webbplats. Här finns bland annat aktiviteter att prova i undervisningen på de första kurserna på gymnasiet.
 • Publikationer
  Geometri och rumsuppfattning – med Känguruproblem är en problemsamling för elever i alla åldrar, från grundskolans tidiga åldrar till gymnasiets sista kurser. I boken finns kapitlen Geometriska former och deras konstruktion, Operationer med former, Mätning, Mönster samt 
Klassisk geometri. Det finns även kommentarer för läraren om hur man kan arbeta med, utvidga och variera problemen samt lösningar. Till boken hör en CD med alla problem, så att man lätt kan göra egna arbetsblad.

  Matematiktermer för skolan ersätter tidigare matematikterminologiska skrifter för skolbruk. Över 1700 matematiktermer definieras, i många fall med exempel samt historiska eller etymologiska notiser.

Lärarmaterial

 • Nämnaren
  En prenumeration på Nämnaren är en relativt billig fortbildning. Målsättningen med tidsskriften är att stödja och medverka till en förbättrad matematikutbildning inom bland annat gymnasieskolan genom att utveckla, publicera och kommentera beskrivningar och resultat från lärares beprövade erfarenhet.
 • Artikelregistret
  Nämnarens artiklar finns sedan 1980 i pdf-format. Här kan du fritextsöka efter artiklar, bland annat ämnesvis, och på så sätt skräddarsy en fortbildning.
 • Matematikverkstad
  Ett laborativt arbetssätt med utgångspunkt i en matematikverkstad är ett sätt att få variation i matematikundervisningen. Laborativa aktiviteter kan ge elever möjlighet att utveckla nyfikenhet och sin lust att lära. I en matematikverkstad kan elever få möta fler aspekter och förmågor av matematikämnet än vad som är möjligt om lektionerna enbart består av arbete med siffror och symboler i en lärobok..
  På webbsidorna finns information, foton och ytterligare material som utarbetats efter att boken Matematikverkstad publicerades, t ex en studiecirkelhandledning.
 • Konferenser
  Här finns länkar till konferenser som behandlar matematik och matematikdidaktik – i Sverige, i Norden samt utanför Norden.
 • Kompetensutveckling
  NCM har under åren samlat på sig erfarenheter kring kompetensutveckling för lärare som undervisar i matematik. Erfarenheterna kommer både från egna insatser och från kontakter med matematikutvecklare, lärare, utvecklingsstrateger, rektorer, skolchefer etc. Det övergripande syftet med sidorna är att vara ett praktiskt stöd vid planering och uppläggning av kompetensutveckling i kommuner, kommundelar eller skolor.Innehåll: Ulrica Dahlberg
NCM:s och Nämnarens webbplats