På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Familjematematik

I NCM-rapporten Hög tid för matematik beskrivs på sid 31 bland annat vikten av föräldrars engagemang i sina barns matematikutbildning. Där ges även förslag på satsningar som bör göras. Allt önskvärt är ännu inte gjort, men boken Familjematematik – Hemmet och skolan i samverkan problematiserar flera av förslagen och ger även exempel på hur samverkan kan genomföras. Boken vänder sig till skolbarnsföräldrar och grundskollärare.

Läs om boken

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!