På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Problemavdelningen



I varje nummer av Nämnaren finns en problemavdelning. I första hand är problemen tänkta för lärare att använda i klassrummet, men alla som är intresserade av att lösa matematiska problem på grundskole- och gymnasienivå kan säkert hitta nya favoritproblem.


2020
Nr 1     Problem med olika baser
Nr 2     Problem i coronatider
Nr 3     Problem med geometri
Nr 4     Problembank


2019
Nr 1     Problem med tal
Nr 2     Problem med att färdas
Nr 3     Problem från förr
Nr 4     Delbarhet och primtal


2018
Nr 1     Blockmetoden
Nr 2     Problem i sommartid
Nr 3     Problem till en tävling
Nr 4     Problem i adventstider

2017
Nr 1     Populära problem från några lärare
Nr 2     Blandad kompott (Känguruproblem som inte har använts i tävlingen)
Nr 3     Problem från våra grannar i väst (www.matematikk.org)
Nr 4     Fler adventskalenderproblem

2016
Nr 1     Geometriproblem att fundera över
Nr 2     Algebraiskt tänkande löser problemet
Nr 3     Olles blandade problem
Nr 4     En återblick på hundra problematiska nummer

2015
Nr 1     Problem från skrivbordslådan
Nr 2     Känguruproblem som inte kom med i tävlingen
Nr 3     Problemavdelning i miniformat
Nr 4     Problemlösning md hjälp av olika representationer

2014
Nr 1     Ett problem som har förändrats i flera steg
Nr 2     Siffervågor
Nr 3     Räkna och häpna
Nr 4     Problemlösning med hjälp av nycklar

2013
Nr 1     Matchning: problem från grundskolans tidiga årskurser till Nobelprisnivå
Nr 2     Addera och multiplicera ensiffriga tal
Nr 3     Geometriproblem för gymnasiet
Nr 4     Problem från våra nordiska grannländer

2012
Nr 1     Att bli vän med talen
Nr 2     Lös liknande problem där talstorlekarna ökas eller minskas
Nr 3     Talbegrepp, relationer mellan tal och grundläggande geometriska objekt
Nr 4     Att resonera och pröva sig fram

2011
Nr 1     Symmetri
Nr 2     Mönster
Nr 3     Fler mönster, bland annat en saga och ett Fermiproblem
Nr 4     Dramatisering som problemlösningsstrategi

2010
Nr 1     Känguruproblem de första skolåren
Nr 2     Triangelfyllt
Nr 3     Från Martin Gardners rika produktion
Nr 4     Från tomtenissar och pepparkakor till multiplar och siffersummor

2009
Nr 1     Starkt kaffe och Mount Everest
Nr 2     Problem med 2, 3 och 5 och lite annat
Nr 3     Hur mycket, hur många, hur gammal, …?
Nr 4     Problem från NCTM (National Council of Teachers of Mathematics)

2008
Nr 1     Kortlek, vikter och jordvolym
Nr 2     Köp äpplen!
Nr 3     Problem med ålder, dagar och annat
Nr 4     Mynt, CD-skivor och husnycklar

2007
Nr 1     Både verklighetsanknutna och abstrakta problem
Nr 2     Relationer inom och mellan tal eller inom och mellan geometriska objekt
Nr 3     Kattrike och ring av vatten
Nr 4     Favoritproblem från problemlösningsgruppen Enigma

2006
Nr 1     Pingo, Pongo och Pango
Nr 2     Från sockerkaka till biennalproblem
Nr 3     Klockslag, grönsaker och förrådsgolv
Nr 4     Några rutiga problem

2005
Nr 1     Ett av problemen är i visform – sjung och lös!
Nr 2     Matematikmobil – men ingen telefon
Nr 3     Problem med grundläggande geometribegrepp
Nr 4     Räknegåtor med över 100 år på nacken

2004
Nr 1     Intressanta problem från en matematikbiennal
Nr 2     Känguruproblem som inte kommit med i tävlingen
Nr 3     Problem funna på internet
Nr 4     Problem från boken Thinking mathematically


Äldre Problemavdelningar finner du i Nämnarens artikelregister.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!