Konferenser

Datum Aktuella konferenser Ort, land Genomförd
18-05-22 NORSMA 9, Nordic Research Network on Special Needs Education in Mathematics Vasa, Finland
18-05-25 Mathematics for the 21st century Geneva, Switzerland
18-06-05--06 International LUMAT Symposium 2018 Tampere, Finland
18-06-17--20 Sveriges Matematiklärarförenings sommarkurs Mullsjö, Sverige
18-07-03 PME 42 Umeå, Sverige
18-07-25 BRIDGES, Mathematics, Art, Music, Architecture, Education, Culture Stockholm, Sverige
18-09-13--14 Workshop: Kvalitet i kompetensutveckling Linköping, Sverige
18-11-27 Fördjupningsforum i matematik (Lärarfortbildning AB) Stockholm, Sverige
19-08-04 15th International Conference of The Mathematics Education for the Future Project Kildare, Ireland
19-08-24 --26 11th International Conference for Mathematical Creativity and Giftedness Hamburg, Germany
Genomförda konferenser
18-04-26 NÄD2018 – Nationell ämnesdidaktisk konferens Kristianstad, Sverige Genomförd
18-04-19--20 ViS konferens - Digitalisering i vuxenutbildningens nya kursplaner i matematik Göteborg, Sverige Genomförd
18-04-05 INDRUM 2018 Kristiansand, Norge Genomförd
18-03-02 Matematikdidaktikkens dag 2018 DPU, Aarhus Universitet,København, Danmark Genomförd
18-02-21 – 3/5 Programmering i matematik (Skolverket) Västerås, Arlanda, Helsingborg, Östersund, Falun, Kalmar, Kiruna, Visby Genomförd
18-02-15, 21/2, 6/3, 15/3 Fyra kostnadsfria inspirationskvällar för lärare i grundskola/gymnasium Stockholm, Sverige Genomförd
18-01-25 Matematikbiennalen 2018 Karlstad, Sverige Genomförd
18-01-23 Madif-11 Karlstad, Sverige Genomförd

Välkommen till Madif-11

MADIF-11
Det traditionella matematikdidaktiska forskningsseminariet MADIF äger rum i Karlstad 23-24 januari 2018, i direkt anslutning till Matematikbiennalen 2018. Seminariet arrangeras av SMDF (Svensk förening för matematikdidaktisk forskning) i samarbete med Matematikbiennalen. Temat denna gång är Perspectives on professional development of mathematics teachers.
Du är mycket välkommen med ett bidrag som ska vara programkommittén tillhanda senast den 10 oktober 2017. Seminariets huvudspråk är engelska men bidrag skrivna på svenska är också välkomna.
Se ytterligare information på seminariets webbsidor HÄR.
Alla forskare och övriga forskningsintresserade inom det matematikdidaktiska området, lärare och lärarutbildare och andra med intresse för matematikens didaktik är varmt välkomna!
Johan Häggström

för programkommittén för MADIF-11

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!