På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Webbsidor i kategorin Kompetensutveckling

Tips! Använd din webbläsares inbyggda sökfunktion (ctrl-f eller kommando-f) och sök på ditt/dina nyckelord.

Aktuellt sorterade i fallande datumordning

 • Webbsidor i kategorin Kompetensutveckling 2020-09-28
  Tips! Använd din webbläsares inbyggda sökfunktion (ctrl-f eller kommando-f) och sök på ditt/dina nyckelord. Aktuellt sorterade i fallande datumordning
 • Intensivundervisning i matematik 2020-01-28
 • 1992: Matematikämnet i skolan i internationell belysning 2018-05-28
  I mars 1989 publicerades Curriculum and Evaluation Standards for School Mathsmatics (Standards) av lärarorganisationen NCTM i USA under ledning av Professor Thomas A. Romberg, University of Wisconsin. Professor Romberg ledde i maj -89 ett seminarium vid Institutionen för ämnesdidaktik, Göteborgs universitet, kring de kriterier och rlktlinjer för kursplaner och utvärdering i matematik som NCTM ...
 • Nyanlända – presentationer 2018-03-28
  25 april 2017 Högskolan i Borås >> Jaana Ben Maaouia Redovisningar av team-uppgift om problemlösning CFL >> Michel Bridi SPRINT >> Emma Holström & Karin Franzon 21 mars 2017 Inledning och uppföljning av team-uppgift >> Elisabeth Problemlösning – med fokus på nyanlända elever >> Karin Wallby & Madeleine 21 februari 2017 Inledning, uppföljning och Blå strävor >> Elisabeth och Lena Olika yrkesroller runt nyanlända elever Framgångar och utmaningar – STHL på ...
 • Matematikundervisning för nyanlända 2018-02-02
  Under läsåret 2016/2017 genomför NCM kompetensutvecklingsprojektet Matematikundervisning för nyanlända i Borås. Det övergripande syftet är att ge nyanlända elever ökade möjligheter att lyckas i den svenska grundskolans matematikundervisning. I projektplanen (se nedan) finns en beskrivning av bakgrund, motiv, tidsplan, innehåll, etc. Deltagare är team som består av t ex: matematiklärare (klasslärare i F–6 samt ämneslärare i matematik) studiehandledare modersmålslärare lärare ...
 • Kompetensutveckling 2018-02-02
  I den här delen av webbplatsen har vi samlat allt som har koppling till kompetensutveckling som t. ex. texter, dokument, webbplatser och konferenser.
 • Matematik & kunnande 2018-01-19
  Vad innebär det att kunna matematik? Hur kan detta beskrivas? Ofta handlar det om att uttrycka kunnandet i form av kompetenser eller förmågor som inte är kopplade till något specifikt områden inom matematiken. Förmågorna framkommer, samverkar och utvecklas då man är engagerad i aktiviteter med matematikinnehåll. Här finner ni ett urval av länkar och referenser ...
 • NCM:s seminarieserie 2018-01-12
  Vt 2021 Vårens seminarier kommer att genomföras digitalt via videokonferensverktyget Zoom. Kortfattad information om Zoom (pdf). I samband med att du anmäler dig skickas automatiskt en mejlbekräftelse till din angivna epostadress med bl a aktuell zoomlänk. Torsdag 25 februari 2021 kl. 16:00 – 17:30 Kan kunskap om matematikens historia vara en hjälp i undervisningen? Anders Tengstrand pensionerades 2002 som universitetslektor ...
 • Litteratur för lärare som undervisar i matematik 2005-05-10
  Boken Baskunnande i matematik utgiven av Myndigheten för skolutveckling 2003 avslutas med en kommenterad bibliografi med relevant och aktuell litteratur för lärare och skolledare med ansvar för matematiklärandet. Boken finns såväl i pappersform som i elektronisk form. Utöver den litteraturlista som presenteras i ovanstående publikation följer här ett urval lämpliga titlar: Dahl, K. (1995). Den fantastiska ...
 • Kompetensutvecklingsmodell – Kista 2003-03-11
  Program våren 2003 Kista SDN Nedanstående uppläggning beslutades gemensamt på planeringsmöte den 10 dec 2002. På mötet deltog rektorer och lärare från samtliga tre skolor, Dialoger om problemlösning ska löpa som en röd tråd genom vårens programpunkter. Problemlösning. Arbetssätt och arbetsformer Karin Wallby 20 jan kl 12.30-16.00 Lokal: Ärvingeskolan Dialoger om problemlösning (DPL) Kängurutävlingen – Matematikens Hopp är det svenska namnet på en ...
 • Kompetensutvecklingsmodell – Nyköping 2002-08-30
  Syfte Det övergripande syftet med kompetensutvecklingssatsningen är att låta deltagarna på olika sätt arbeta med frågor som rör matematikundervisning för att nå målet att alla elever på sikt ska nå betyget godkänd och att fler elever än idag ska nå de högre betygsstegen. Målgrupp 120 lärare från 23 F – 6-skolor samt fyra 7 – 9-skolor. Tidsomfattning 3 år Genomförande Ramprogram Kontaktperson Kjell Ackelman E-post: ...
 • Kompetensutvecklingsmodell – Västervik 2002-08-30
  SyfteSkapa en röd tråd i matematikundervisningen i ett 1–16 års perspektiv samt att visa på olika aspekter kring taluppfattning. MålgruppCirka 300 lärare som arbetar med barn/elever i åldern 1–16 år . TidsomfattningNCM deltar under två halvdagar. Kompetensutvecklingsdagarna ingår i ett 3-årigt matematik-projekt som pågår i Västerviks kommun. GenomförandeNCMs uppläggning: 1. 11 mars 2002. Halv studiedag. ”Taluppfattning”. Tre personer ...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!