På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Förstå och använda tal – en handbok

 

Här finns material som har anknytning till
Förstå och använda tal – en handbok.

Innehåll:

Kopieringsunderlag

Aktiviteter

Översiktstest – från år 2020

Översiktstest – äldre versioner

Alternativtest

 

 

Kopieringsunderlag

Tanketavla, grupparbete

En tanketavla för grupparbete bör ha en storlek på 60–80 cm i fyrkant, vilket man enkelt gör på ett blädderblocksblad. Tanketavlan här är i A4-storlek, men kan skrivas ut som A3.

Tanketavla, A4-format

Positionsbrädet

 

Aktiviteter

Länkar till aktiviteter för det fortsatta arbetet finns här >>

 

 

Översiktstest – från år 2020

Inloggningsuppgifterna till de lösenordsskyddade PDF:erna här nedanför, finns längst ned på sidan 248 i Förstå och använda tal.

Test 0. Elevintervju vid skolstarten
Information till läraren
Intervju vid skolstart – Lärarunderlag A & B
Elevblad till uppgift 9 och 10
Kopieringsunderlag 1–4
Resultatsammanställning – Elevsvar (pdf)

Separata dokument:
Intervju vid skolstart – Lärarunderlag A
Intervju vid skolstart – Lärarunderlag B

Test 1 – elevblad
Test 2 – elevblad
Test 3 – elevblad
Test 4 – elevblad
Test 5 – elevblad
Test 6 – elevblad
Test 7 – elevblad
Test 8 – elevblad
Test 9 – elevblad

Test 1 – resultatsammanställning
Test 2 – resultatsammanställning
Test 3 – resultatsammanställning
Test 4 – resultatsammanställning
Test 5 – resultatsammanställning
Test 6 – resultatsammanställning
Test 7 – resultatsammanställning
Test 8– resultatsammanställning
Test 9 – resultatsammanställning

Klassredovisning, test 0–9 (excel)

 

Översiktstest – äldre versioner

Inloggningsuppgifterna till de lösenordsskyddade PDF:erna här nedanför, finns längst ned på sidan 248 i Förstå och använda tal.

Intervju inför/vid skolstart
Till läraren
Kopieringsunderlag
Resultatsammanställning – Elevsvar (pdf)
Resultatsammanställning – Elevsvar (excel)

Lärarinstruktioner och Elevsvar i ett dokument:
Intervju vid skolstart

Separata dokument:
Intervju vid skolstart – Lärarinstruktioner
Intervju vid skolstart – Elevsvar

Ladda ned översiktstest
Test 1 – redovisningsblad
Test 1 – elevblad
Test 2 – redovisningsblad
Test 2 – elevblad
Test 3 – redovisningsblad
Test 3 – elevblad
Test 4 – redovisningsblad
Test 4 – elevblad
Test 5 – redovisningsblad
Test 5 – elevblad
Test 6 – redovisningsblad
Test 6 – elevblad
Test 7 – redovisningsblad
Test 7 – elevblad
Test 8 – redovisningsblad
Test 8 – elevblad
Test 9 – redovisningsblad
Test 9 – elevblad

Klassredovisning

 

Alternativa uppgifter till testen i Förstå och använda tal – en handbok

I dessa alternativa test är uppgifterna förändrade, men avsikten är att de ska testa detsamma som motsvarande uppgift i de ursprungliga testen. I de flesta fall är det de ingående talen som är förändrade, men i några fall är det sammanhang och frågeformulering som är förändrad. Även mindre förändringar kan påverka uppgiftens svårighetsgrad, så i vissa fall har uppgiften blivit enklare och i vissa fall svårare.

Texten i uppgifterna kan vara en extra svårighet för vissa elever. Läraren, eller någon annan, får gärna läsa uppgifterna för dem som har svårighet med läsning men läs inte ut talen i uppgifterna. Elever som ännu inte behärskar svenska kan också behöva hjälp med att förstå ord och uttryck. Testen handlar inte om problemlösning, så eleverna kan få all hjälp med att sätta sig in i vad som efterfrågas, men förklara inte hur eleven ska lösa uppgiften. Det är elevernas taluppfattning som ska diagnosticeras. Anpassa tidsåtgången så att det passar just dina elever.

Naturligtvis kan du också själv konstruera liknande uppgifter. I kommentarerna efter testen i framgår det vad uppgiften avser att undersöka.

Test 1
Test 1 – lärarversion

Test 2
Test 2 – lärarversion

Test 3
Test 3 – lärarversion

Test 4
Test 4 – lärarversion

Test 5
Test 5 – lärarversion

Test 6
Test 6 – lärarversion

Test 7
Test 7 – lärarversion

Test 8
Test 8 – lärarversion

Test 9
Test 9 – lärarversion

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!