OBS! På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Förstå och använda tal – en handbok

Här finns material som har anknytning till ”Förstå och använda tal – en handbok”.

Alternativtest
Längre ned finner du alternativa uppgifter till testen i boken.

Kopieringsunderlag
Positionsbrädet

Tanketavla, A4-format

Tanketavla, grupparbete

Tanketavlan för grupparbete är tänkt att ha en storlek på 60–80 cm i fyrkant. Det gör man enklast på ett blädderblocksblad, men för den som vill ha en mindre, färdigtgjord tavla finns här ett i pdf-format. Det är i A4-storlek, men kan skrivas ut i A3 om man har tillgång till en sådan skrivare.

Nämnarenartiklar

Nedanstående artiklar är publicerade i Nämnaren men återfinns i referenslistan i ”Förstå och använda tal – en handbok” och publiceras därför här:

Hilling-Drath, M. (2007). Konkretion av decimaltal. Nämnaren 34(1).
Persson I. O. (2007a). Om negativa tal. Nämnaren 34(2), 25–27.
Persson I. O. (2007b). Om negativa tal – del 2. Nämnaren 34(3), 44–47.

Intervju inför/vid skolstart
Till läraren
Kopieringsunderlag
Resultatsammanställning – Elevsvar (pdf)
Resultatsammanställning – Elevsvar (excel)

Lärarinstruktioner och Elevsvar i ett dokument:
Intervju vid skolstart

Separata dokument:
Intervju vid skolstart – Lärarinstruktioner
Intervju vid skolstart – Elevsvar

Ladda ned översiktstest:
Inloggningsuppgifterna till de lösenordsskyddade PDF:erna här nedanför, finns längst ned på sidan 248 i Förstå och använda tal.
Test 1 – redovisningsblad
Test 1 – elevblad
Test 2 – redovisningsblad
Test 2 – elevblad
Test 3 – redovisningsblad
Test 3 – elevblad
Test 4 – redovisningsblad
Test 4 – elevblad
Test 5 – redovisningsblad
Test 5 – elevblad
Test 6 – redovisningsblad
Test 6 – elevblad
Test 7 – redovisningsblad
Test 7 – elevblad
Test 8 – redovisningsblad
Test 8 – elevblad
Test 9 – redovisningsblad
Test 9 – elevblad

Klassredovisning

Alternativa uppgifter till testen i Förstå och använda tal – en handbok

I dessa alternativa test är uppgifterna förändrade, men avsikten är att de ska testa detsamma som motsvarande uppgift i de ursprungliga testen. I de flesta fall är det de ingående talen som är förändrade, men i några fall är det sammanhang och frågeformulering som är förändrad. Även mindre förändringar kan påverka uppgiftens svårighetsgrad, så i vissa fall har uppgiften blivit enklare och i vissa fall svårare.

Texten i uppgifterna kan vara en extra svårighet för vissa elever. Läraren, eller någon annan, får gärna läsa uppgifterna för dem som har svårighet med läsning men läs inte ut talen i uppgifterna. Elever som ännu inte behärskar svenska kan också behöva hjälp med att förstå ord och uttryck. Testen handlar inte om problemlösning, så eleverna kan få all hjälp med att sätta sig in i vad som efterfrågas, men förklara inte hur eleven ska lösa uppgiften. Det är elevernas taluppfattning som ska diagnosticeras. Anpassa tidsåtgången så att det passar just dina elever.

Naturligtvis kan du också själv konstruera liknande uppgifter. I kommentarerna efter testen i framgår det vad uppgiften avser att undersöka.

Test 1
Test 1 – lärarversion

Test 2
Test 2 – lärarversion

Test 3
Test 3 – lärarversion

Test 4
Test 4 – lärarversion

Test 5
Test 5 – lärarversion

Test 6
Test 6 – lärarversion

Test 7
Test 7 – lärarversion

Test 8
Test 8 – lärarversion

Test 9
Test 9 – lärarversion

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!