Nyhetsbrev, december 2022

Med det här nyhetsbrevet i juletid vill vi önska en god jul och ett riktigt gott nytt år, från oss alla på Nationellt centrum för matematikutbildning. 

Det gångna året har för många innehållit en hel del oro och bekymmer, inte minst för världsläget när det gäller både fred och klimat. Samtidigt finns det alltid saker att glädja sig åt, och vi vet att många som arbetar med utbildning på alla nivåer har gjort fantastiska insatser för elever och studenter. Vi får därför med tillförsikt se fram emot ett nytt år med nya utmaningar och en gemensam strävan mot kapacitetshöjande aktiviteter när det gäller matematikundervisning i våra skolor.

Hemsida

Vi håller på med en översyn av vår hemsida, och det har redan hänt en hel del där. Vår förhoppning är att det ska bli enklare att hitta bland alla resurser som vi tillhandahåller. Vi tar tacksamt emot synpunkter på hemsidans innehåll och utformning. Kontakta gärna vår kommunikatör Andreas Wieslander andreas.wieslander@ncm.gu.se

Nämnaren

Tidskriften Nämnaren utkommer med fyra nummer även under 2023 och vårens första nummer går ut till prenumeranterna i månadsskiftet februari-mars. 

Seminarieserie

Vi fortsätter även med vår seminarieserie, där alla kan delta tack vare det digitala formatet. Vårens första seminarium hålls 26 januari kl. 16.00, då Rimma Nyman kommer att prata om Matematikångest – forskning och praxis. För anmälan och information om kommande seminarier se ncm.gu.se/seminarier.

Kängurutävlingen

Vi vill även slå ett slag för Kängurutävlingen som går av stapeln den 16 mars. Då kan elever från sju till 19 år utmana sig själva med matematisk problemlösning. Lärare anmäler sin klass och gör så mycket eller litet tävling man vill av Kängurun. På vår webbplats finns mängder av problem från tidigare år, och även en hel del förslag på hur lärare kan arbeta vidare med Känguruproblemen. Anmälan till vårens Känguru öppnar 31 januari.

Tänka, resonera och räkna F-3 (TRR F-3)

En annan stor satsning vi arbetar med på NCM är Tänka, resonera och räkna F-3 (TRR F-3). Det är en undervisningsmodell och ett undervisningsmaterial för taluppfattning, med tillhörande stöd för kompetensutveckling och kapacitetshöjning. Hittills har vi arbetat med 14 kommunala skolhuvudmän, från Vellinge i syd till Luleå i norr, och ytterligare kommuner är på väg att starta. Vi välkomnar fler fristående och kommunala skolhuvudmän att ta del av den här satsningen. Vill du veta mer om TRR F-3 kan du gå till vår hemsida eller kontakta Peter Nyström, peter.nystrom@ncm.gu.se.

Besök

När nu restriktionerna till följd av Covid-19 i stort sett är borta kan vi äntligen få välkomna besökare till NCM igen. Vi har en hel del resurser på plats, som är svåra att förmedla via hemsidan och andra digitala kanaler. 

läromedelsutställningen ställer alla svenska förlag ut sitt aktuella matematikutbud och vi välkomnar besökare som vill botanisera bland alla matematikböcker för den svenska skolan. NCM har ett stort bibliotek med böcker om matematik och matematikundervisning, och där finns även möjlighet till hemlån. Matematikverkstaden är vi stolta över och tar gärna emot besökare som vill få inspiration till praktiskt arbete med matematik och idéer till hur matematikens symbolvärld kan grundas i konkret handlande. Kontakta NCM för att boka ett besök, eller anmäl dig till något av de tillfällen då vi anordnar verkstadsbesök under våren: Datum för de inplanerade verkstadsseminarierna hittar du på ncm.gu.se/besok.

Gästforskarplats

Sysslar du med skolutveckling eller forskning inom matematikdidaktik i Sverige eller i samarbete med ett svenskt universitet? I så fall är du välkommen att använda dig av gästforskarplatsen på NCM. Vi lånar ut en arbetsplats för kortare perioder. Här finns nätverk och fikarum och en möjlighet att utnyttja vårt välsorterade matematikdidaktiska bibliotek. Här finns dessutom ett gäng trevliga medarbetare att dricka kaffe med. Är du intresserad så kontakta Cecilia Kilhamn cecilia.kilhamn@ncm.gu.se

Efterlysning

Sist men inte minst vill vi göra en efterlysning. Att möta elever som har det extra kämpigt med matematik är en stor utmaning och vi ser ett behov av att stärka vår kompetens på det området. Därför söker vi dig som har intresse och erfarenhet av specialundervisning i matematik i grundskola eller gymnasieskola och kanske jobbar som speciallärare. Om du också är intresserad av att arbeta med oss på NCM kring dessa frågor så kan du väl ta kontakt. Du får gärna bo på pendlingsavstånd till Göteborg, men bor du längre ifrån så låt det inte hindra dig från att kontakta oss om du är intresserad. Vi ser ett behov av att utveckla vårt stöd till specialpedagogiska insatser i matematikundervisningen.

Personalen vid Nationellt centrum för matematikutbildning

genom

Peter Nyström, föreståndare