Matematiktermer på 35 olika språk

Termer för matematikundervisning finns nu även på ukrainska. Materialet innehåller exempel och illustrationer av centrala matematiska termer i grundskolan och kan användas i matematikundervisning och studiehandledning på modersmål.

Läs mer [Skolverket]