Lördag den 6:e november och troligen även större delen av söndagen
är våra webbplatser inte tillgängliga pga elarbete i fastigheten.

Kompetensutveckling

I den här delen av webbplatsen har vi samlat allt som har koppling till kompetensutveckling som t. ex. texter, dokument, webbplatser och konferenser.

NCM:s och Nämnarens webbplats