Hur påverkas elevers skolresultat av läroplanen?

Detta undersöker Johan Prytz, docent vid Uppsala universitet,  i en artikel publicerad i Nordic Journal of Educational History.

“Mellan åren 1980 och 1995 förbättras svenska elevers resultat kraftigt i den internationella kunskapsmätningen TIMSS. Under just de åren var Lgr80 (Läroplanen för grundskolan 1980) i kraft, och enligt en studie från Uppsala universitet är det tydligt att hur den var uppbyggd påverkade resultaten mycket. Den nyligen reviderade läroplanen Lgr11 är alltför otydligt och formulerad med alltför generella skrivningar för att vara till stöd för lärares och elevers prestationer, skriver Johan Prytz.”

Läs artikeln [PDF: Framing for Success: Governance of Swedish School Mathematics, 1980–1995]